Tareks başvuru programı

Tareks başvurusu ürün sayısına bağlı olarak zaman alabilen zor bir işlemdir.

Geliştirilen program aracılığı ile web sitesinde doldurulması gereken bilgiler otomatik olarak doldurulabilmekte ve tareks başvuruları kolaylaşabilmektedir.

Programda veri girişinde esneklik bulunmaktadır.Veriler Evrim veri tabanından , beyanname XML dosyasından veya excel dosyasından alınabilmektedir.Ayrıca program üzerinde de veri girişi mevcuttur.

Bilgiler doldurulduktan sonra program tarafından bilgiler web sitesinde ilgili kısımlara otomatik olarak yazılabilmektedir.

Başvuru dışında sonuçlanan başvuruların çıktıları ve tps noları da otomatik alınabilmekte ve alınan bilgiler excele çevrilebilmektedir.

Programda ayrıca tareks taahhütname sürelerini sistemden okunabilmekte ve süreler listelenebilmektedir.

Aşağıdaki videoda örnek bir başvuru bulunmaktadır.

Program 15 gün boyunca ücretsiz olarak denenebilmektedir.Programı deneme için aşağıdaki emaile talebinizi iletebilirsiniz.