Program hem yöneticilerin gümrük müşavir şirketlerini kolayca denetleyebilmesini hem de çalışanların bazı iş süreçlerini kolaylaştırabilecek özelliklere sahiptir.

Program Evrim veri tabanına bağlı olduğundan Evrim aracılığı ile oluşan bilgilere erişebilmektedir.Bunun dışında Ticaret Bakanlığının farklı servis ve sitelerinden ( otomatik veya excel aracılığı ile ) , banka excellerinden de veri alıp saklayabilmekte ve bu verilerle raporlar , bilgilendirmeler yapabilmektedir.

Dış kaynaklardan alınan veriler ve yapılan işlemler aşağıdaki gibidir.

 1. Ticaret Bakanlğının BeyannameApisinden tescilli ithalat , antrepo ve ihracat beyannamelerine hat , durumu , muayene memuru , muayene bitiş tarihi , vergi yatma tarihi , intaç tarihi , ceza ve mesai durumu vb. bilgilerin alınması.
  Program tescil olmuş beyannamelerin durumlarına göre belli aralıklarla otomatik sorgulamalarını yapmakta ve alınan bilgilerle aşağıdakiler yapabilmektedir.
  • Beyanname hattı , muayene memuru , vergi yatma vb. iş takiplerini Evrime atma.
  • Muayenesi biten dosyaların bilgisinin ilgili müşteri temsilcisine email atılması.
  • Gümrük kayıtlarına göre kapanmamış , vergisi yatmamış beyanname , kapanmamış ceza , mesailerin listelenmesi ve belli zamanlarda email atılması.
  • İhracat beyannamelerinin intaç tarihlerinin Evrime aktarılması.
 2. Banka ekstrelerinden ( excel ) banka hareketlerinin alınması.Alınan hareketlerin Evrim muhasebe kayıtları ile eşleştirilmesinin yapılması.Bu sayede banka kayıtlarında olup muhasebede olmayan veya muhasebede olup banka kayıtlarında olmayanlar tespit edilebilmektedir.
 3. Kredi kart ekstrelerinden ( excel ) kart hareketlerinin alınması.Alınan hareketlerden birlik dışındaki hareketlerin Evrim muhasebe kayıtlarının listelenmesi.
 4. Birlik sisteminden otomatik olarak beyanname makbuzlarının okunması ve muhasebe kayıtlarına göre dekont veya iade edilmeyenlerin listelenmesi.
 5. Birlik sisteminden alınan yıllık aidat ve kayıt belge excelleri ile ödemelerin alınması.Kayıt belgesi tps numarasından otomatik dosya no tespiti yapılabilmektedir.Yapılamayanlar için ise manuel dosya no giriş imkanı vardır.
 6. Tareks sisteminden olumlu başvuruların çıktılarının ve tps nolarının alınması.Tps nolarının edi belgelerine aktarımı için excel oluşturma.
 7. Tareks sisteminden yetki bitiş sürelerinin alınması.Süre listesine programdan ulaşma ve süre bitimine az kalan veya yakın zamanda bitmişlerin listesinin email atılması.
 8. Tek pencere sistemi ( TPS ) sitesinden dahilde işleme izni ve geçici ithalat izin bilgilerinin alınması ve süre bitimine az kalanların email atılması.
 9. Ticaret Bakanlığının Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama sitesinden müşavirlerin yetkili olduğu firmaların ceza bilgilerinin alınması ve email atılması.

Yukarıdaki bilgilendirmeler dışından yapılan bazı bilgilendirmeler de aşağıdaki gibidir.

 1. İlk 50 firmanın aylık dosya sayısı listesi.Bu liste grafiklidir.
 2. Gümrük müşavirlik firmasının aylık dosya sayıları , fatura ve maliyet listesi.Bu liste de grafiklidir.
 3. Yurt içi giderinde sorun olabilecek ithalat dosya listesi
 4. Firmaların haftalık dosya sayı listesi
 5. Süre sorunu olabilecek dosya listesi
 6. Evrim kayıtlarına göre vekalet süre listesi
 7. Tahmini varışı gelip tescil olmamış dosya listesi

Yukarıdakiler dışından program aracılığı ile yapılabilecekler aşağıdaki gibidir.

 1. Harcama ( dekont , iade ve depo ) kontrolü
 2. Banka ekstresinden Evrime aktarılacak excel oluşturma.Açıklamalardan dosya no , karşı hesap no tespit imkanı vardır.Bu sayede banka muhasebe kayıtları daha hızlı yapılabilir.
 3. Müşteri bakiye kontrolü.Müşterilerin dekont ve fatura bakiyeleri , para gönderim zamanları kolayca görülebilmektedir.
 4. Otomatik tareks başvurusu
 5. İthalat dosyasında eksik ödeme varsa kalemlerin ödeme şekli ve tutarlarının tespiti.
 6. Kültür fonu alımı için excel oluşturulması.
 7. Destek yönetim sisteminden ( DYS ) alınan 5 excelin yüklenmesi sonrası sadece dosya no girip tev hesaplaması.
 8. Evrim kayıtlarına göre gümrük , müşteri , müşavir , müşteri temsilcisi , ceza raporları.
 9. İş takiplere göre tescil olmamış , kapanmamış , muhaseye teslim olmamış , muhasebede bekleyen , evrakları gönderilmemiş , fatura kesilmemiş dosya listeleri.
 10. Evrim arşivine ulaşma
 11. Evrim kayıtlarına göre ithalat , ihracat ve ürün girişinden gtip arama

Program ile birlikte ayda 1 kez manuel denetim hizmeti de verilmektedir.